ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศรีสุดา โมสิโกระโนดวิทยาโรงเรียนบ้านขี้นาก สพป.สงขลา1
2นายสยาม มารยาตร์หาดใหญ่วิทยาลัย 2ถึงแก่กรรม