ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสมสมัย ภาพีรนนท์ลาออกจากราชการ 
2นางกนกกาญจน์ ดำคงลาออกจากราชการ 
3นายนิพนธ์ มณีปรีชาโรงเรียนควนขนุน สพม.12
4นายอุดมเดช ชูวิจิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.8
5นายยงยุทธิ์ คงแก้วโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา
6นายกุรินทร์ ปุญยะสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.4
7นางสาวสุภาพร แซ่หลีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
8นางกิติมา สละจิตโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวั
9นายวชิรพัฒน์ จิวานิจโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 17/02/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16