ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม.เขต2