ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุมลฑา ศรีสัยยาสน์ลาออกจากราชการ 
2นางรัตนา แก้วประดิษฐ์ลาออกจากราชการ 
3นายวรวิทย์ ศิริกุลลาออกจากราชการ 
4นายอาภรณ์ พงศ์ประยูรลาออกจากราชการ