ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุณีย์ พรหมพิทักษ์รัตภูมิวิทยาลาออกจากราชการ 
2นางสารภี เทพคงคารัตภูมิวิทยาถึงแก่กรรม 
3นายหำหมัด หลำหลีจะนะชนูปถัมภ์ลาออกจากราชการ 
4นางธิติกาญจน์ อธิพัฒน์เตชินหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ลาออกจากราชการ