ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอารีด้า นุ้ยเด็นควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา)โรงเรียนบ้านปลักหว้า สพป.สตูล
2นางสาวนอฮายาตี อีแตมานิเขาแดงกุศลวิทยาจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป.ยะลา1
3นายธรรศวรัตม์ ศิริวีระสกุลสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)พ้นจากตำแหน่ง