ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายไพชนะ แก้วมณีสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)ลาออกจากราชการ